Градина и градински инструменти
Електрически и бензинови машини
Всичко за офиса
Дом
Детски играчки
Мама и Бебе
Формуляр за упражняване правото на рекламация

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

До

Латинка БГ ЕООД

Гр.София,ул.Пиротска 149

ЕИК 204522706

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ с договореното.

Предмет на рекламацията:

…………………………………………………………………………………………………

Поръчано на - ....................

Получено на -  ………...................

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки:

1.Възстановяване на платената сума

2.Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното

3.Отбив от цената

4.Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите

(заградете желаната опция)

Прилагам следните документи:

1.Касова бележка или фактура;

2.Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;

3.Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Размер на претендираната сума: ……………………………..

Име на потребителя ………………………………………………

Адрес на потребителя ……………………………………………

 

Подпис на потребителя: …………………………………………

(само в случай, че настоящия формуляр е на хартия)

 

Дата: ……………………………………………

Pazaruvaj.com Pazaruvaj - Надежден помощник за покупки